Schrif­te­lijke vragen Strik cs Waar­borging van het demon­stra­tie­recht


Indiendatum: 4 apr. 2023

Geacht college,

Naar aanleiding van het rapport met de titel Demonstratierecht onder druk van Amnesty International en het meerjarenprogramma Veiligheid 2023 – 2026 zijn bij GroenLinks, SP, Volt en Partij voor de Dieren een aantal vragen gerezen over de waarborging van het grondwettelijk demonstratierecht binnen de gemeente Maastricht.

  1. Bent u ermee bekend dat inwoners die een demonstratie aanmelden binnen de gemeente Maastricht een bevestiging krijgen waarin gesproken wordt over een ‘vergunning’, ondanks dat dat grondwettelijk niet toegestaan is?
  2. Waarom is het alleen mogelijk om een demonstratie aan te melden met DigiD of eHerkenning? Bent u zich ervan bewust dat dit (internationale) inwoners zonder DigiD beperkt in hun grondwettelijk demonstratierecht?
  3. Is het college zich ervan bewust dat de aanmeldingspagina voor demonstraties niet in het Engels beschikbaar is, terwijl Maastricht toch een substantieel aantal niet-Nederlandstalige inwoners kent?
  4. Hoewel demonstraties niet altijd tot een veiligheidsrisico hoeven te leiden, kunnen we ons voorstellen dat de politie wel graag genoeg personeel beschikbaar maakt om die veiligheid te waarborgen. Helaas kregen we vanuit de Politie Maastricht signalen dat er personeelstekorten spelen die dit bemoeilijken. Is er op dit moment zicht op verbetering op dit vlak?
  5. Zoals bekend, heeft Amnesty International in 2021 een rechtszaak tegen de gemeente Maastricht gevoerd inzake de wijze waarop de gemeente omgaat met het grondwettelijk demonstratierecht. Deze rechtszaak is ook door Amnesty International gewonnen. Wat heeft de gemeente Maastricht sindsdien gedaan om het demonstratierecht beter te waarborgen dan voorheen het geval was?
  6. Vanuit verscheidene Maastrichtse actiegroepen hebben wij vernomen dat de dialoog tussen hen en de gemeente Maastricht over het demonstratierecht en hun standpunten niet op gang gekomen is. Ook in het meerjarenprogramma Veiligheid 2023 – 2026 stelt de gemeente de ambitie te hebben ‘beter in dialoog te komen met onze inwoners’ (p. 16). Wat gaat de gemeente de komende jaren doen om die dialoog op vruchtbare wijze tot stand te brengen?

Hoogachtend,

Ria Strik

Partij voor de Dieren

A. Lucas (GL)
S. Blom (SP)
J. Ortjens (Volt)

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Bomenkap in Maastricht in relatie tot Bomenverordening

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Stedenband Chengdu

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer