Verbeter de wereld, juist in Maastricht


Alle kleine bee(s)tjes helpen

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Onze mensen

Jules Vaessen

Fractievoorzitter

Jules Vaessen is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Maastricht. Hij studeerde geschiedenis in Brussel en Nederlands recht te Maastricht. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel voor dier, mens en klimaat alsmede zijn passie om zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk te leven, leidden hem naar Partij voor de Dieren. Deze idealen zet Jules ook in als fractiemedewerker voor de Limburgse Part...

Lees verder

Actueel

Werkgroep Maas­tricht zoekt nieuwe voor­zitter/coör­di­nator!

Werkgroep Maastricht zoekt nieuwe voorzitter/coördinator! Een werkgroep is het lokale gezicht van de Partij voor de Dieren, voert campagne tijdens verkiezingen en zorgt voor ledenwerving en -binding. Dat doet ze met o.a. Bijeenkomsten zoals lezingen en filmsPvdD-café DemonstratiesZichtbaar zijn op social media i.s.m. met fractiemedewerkerZwerfafval opruimactiesTijdens campagnes: flyeren, poster...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid