Inbreng Vaessen debat Coali­tie­ak­koord tweede termijn


13 juni 2022

Voorzitter,

ik heb beloofd om in mijn tweede termijn terug te komen op diverse andere beleidskaders.

Want ook daar schort nog het nodige aan. Waar gaat het over armoede? Wat doet het college voor minima en huisdieren? En armoedebestrijding, waar in het vorige akkoord nog wél een aparte paragraaf over in stond? Alsof we nu niet leven van crisis naar crisis. Voorzitter, ik heb het geteld: armoede komt 3 keer in het akkoord voor, waaronder 1x als portefeuilleonderdeel. Dan vragen wij ons af: hoe dan?

En dan racisme, discriminatie, inclusiviteit of de LHBTIQA+-gemeenschap? Het inzetten op voorlichting en preventie? Een kwart van de Maastrichtse studenten is slachtoffer van seksueel geweld. Ja, boa’s worden mogelijk ’s nachts ingezet. Maar hiermee worden de oorzaken niet weggenomen, enkel de gevolgen.

Net zozeer als we de gevolgen maar vooral oorzaken van corona missen. Niet alleen doordat het een zoönose is, een ziekte die overspringt van dier op mens; maar bovendien omdat het in de hand gewerkt wordt door slechte luchtkwaliteit door toedoen van klimaatverandering. Waar dat toe leidt, is het Urgenda-arrest heel duidelijk over: ‘een toename van luchtweg- en infectieziektes door slechte luchtkwaliteit’.

Fijn dat er een mogelijk, al dan niet, misschien een milieuzone komt voor nog nader te bepalen voertuigen. Maar weinig houvast biedt dit niet. Hoe zit het met de belofte van het vorige college om een milieuzone in te stellen? Een belofte waar ook dit college verantwoordelijk voor is. Als we lezen dat nog onderzocht moet worden of het een ‘effectieve maatregel’ is, klinkt dit al weinig hoopvol. Hoe kan het dat de feiten en ervaringen van 12 andere Nederlandse gemeentes met een milieuzone nog steeds niet bekend zijn in Maastricht? Om het niet eens te hebben over de Belgische, Britse, Deense, Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse en Zweedse milieuzones.

En dat ondanks dat de milieuzone breed gedragen wordt door zeker 30 buurtnetwerken. Als buurtparticipatie het doel is van dit college, hopen wij dat er ook in dit geval geluisterd zal worden naar buurtnetwerken.

Maar nog veel ambitieuzer was het geweest om de luchtkwaliteit van Maastricht binnen WHO-normen te willen brengen. Dit conform het Schone Lucht Akkoord. Bijvoorbeeld door de enorme steun aan een noodlijdende luchthaven, die elk jaar zwaar op de begroting drukt, stop te zetten. Of op zijn minst tot vrije kwestie te verklaren.

Voorzitter, ik rond af. Wij spreken de hoop uit dat het college aan dit alles invulling geeft. En dat er daarbij bovendien geluisterd wordt naar alle partijen in de raad. Dat er ruimte is voor macht en tegenmacht, en waarbij er voldoende openheid is om daadwerkelijk in- en tegenspraak te dulden.

Dank u wel.