Inbreng Vaessen Gebieds­visie Trega/Zinkwit-terrein


5 juli 2022

Voorzitter,

Allereerst vinden ook wij het heel goed dat er alsnog woningen in Limmel gebouwd worden. Toch hebben wij daar nog een aantal vragen bij.

Het is immers een langgewenste wens van Limmel om een groen woongebied te krijgen.[1] Dit groen moet met omwonenden ingericht worden.[2] Dit vormt een uitgelezen kans om de biodiversiteit, maar om grote hoeveelheden water op te vangen. Want laten we eerlijk zijn: alleen grasvelden voegen hier niets aan toe.

Worden bij de groene wiggen tiny forests betrokken? Is daar ruimte voor? En worden er kruidenrijke graslanden ingericht in plaats van slechts grasvelden?

Ook de Borgharenlaan moet een groene long vormen. Dit door maar liefst 4 bomenrijen. Maar welke bomen hier komen wordt ons niet duidelijk. Wordt hier gekozen voor een monocultuur? Of komt er een rijke variatie aan inheemse soorten? Graag een reactie van de wethouder.

Wat wordt er gedaan om de huizen natuurinclusief te laten zijn? Zodat ook vogels en vleermuizen een huis kunnen vinden in Limmel.

[1] Gebiedsvisie, p. 4.

[2] Gebiedsvisie, p. 16.