Inbreng Vaessen Huis­ves­tings­ver­or­dening


5 juli 2022

Voorzitter,

Heel goed dat er eindelijk een vorm van opkoopbescherming komt in Maastricht. Wat ons betreft had dit veel eerder moeten gebeuren.

Om met de opkoopbescherming te beginnen: wij lezen dat de er een uitzondering gemaakt kan worden als de woning verhuurd wordt aan bloed- of aanverwanten tot de 2e graad.[1] Afgezien hiervan mag niemand anders in de gekochte woning wonen. Dit betekent dat een koppel dat niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft niet kan proberen om samen te wonen. Zelfs een koppel met samenlevingsovereenkomst valt hier niet onder. Dit terwijl juist jonge mensen vaak eerst willen kijken of samenwonen wel iets voor hen is. Bovendien betekent het apart blijven wonen, dat dit weer de doorstroom belemmert.

Dit kan niet de bedoeling zijn. Uiteraard mag het niet zo zijn dat het huis helemaal vol zit met vrienden van het familielid. Maar we zouden ook niet moeten belemmeren om mensen met een duurzame relatie die willen samenwonen apart te houden. Hoe kunnen we dit aanpassen zodat ook ongehuwde of niet-geregistreerde koppels samen kunnen wonen?

Dan geldt de opkoopbescherming niet voor nieuwbouw, enkel voor bestaande en op dit moment in aanbouw zijnde woningen. Terwijl juist nieuwbouw vatbaar is voor het ‘buy to let’; denk alleen al aan Loods 5. Zonder opkoopbescherming voor nieuwbouw vrezen wij dat de bescherming een wassen neus wordt. Daarbij zijn deze woningen het meest duurzaam.

Wij denken dat de opkoopbescherming heel goed kan gelden voor nieuwbouw. Aan dezelfde juridische voorwaarden als voor de regeling zelf is voldaan om deze in te stellen. Voor ons is het immers geschikt, proportioneel, noodzakelijk om in Maastricht betaalbare, duurzame nieuwbouw te beschermen. Is de wethouder dit met ons eens, zeker aangezien er inhoudelijk een voorkeur bestaat om nieuwbouw wel onder de bescherming te laten vallen? Hoe is dit in andere gemeentes geregeld?

Verder geldt de opkoopbescherming niet bij verkameren of splitsen van woningen. Er is immers geen sprake van overdracht (‘opkopen’), maar wel van het ontstaan van nieuw eigendom. Hoe kunnen we ondervangen dat ook bij het ontstaan van nieuw eigendom een bescherming geldt, zodat de opkoopbescherming van overeenkomstige toepassing is?

Dank u wel.

[1] Art. 3.3 lid 2 sub a.

[2] Raadsvoorstel, p. 21.