Inbreng Vaessen Jaar­re­kening 2021


12 juli 2022

Voorzitter,

De Jaarrekening is altijd een moment om achterom te kijken. Hoewel wij eigenlijk liever vooruitzien aangezien de wolken van gister ons gepasseerd hebben, die geweldige quote van Victor Hugo in gedachte hebbende. Maar omdat er geen zomernota is, zullen wij toch terugblikken op het afgelopen jaar.

De dierenambulance heeft minder geld gekregen dan begroot, omdat de werkzaamheden lager lagen dan verwacht. Waar ligt dit aan? Zijn er minder opdrachten verleend aan de dierenambulance? Zijn er minder transporten geweest? Of zijn er minder dieren aangereden, door maatregelen die aanrijding voorkomen?

Dan het soortenmanagementplan voor de huismus en grootoorvleermuis. Dit kwam op een lager pitje door een SMP voor de das en de roek, waar de urgentie groter voor is. Maar terwijl de mus al jaren uit het straatbeeld verdwijnt. Hoe komt het college hiertoe? En wordt het SMP voor de huismus en grootoorvleermuis in een later stadium alsnog opgepakt?

Tot slot, voorzitter, het plan bever. Dit heeft een tweeledige aanpak: zowel een goede populatie bevers behouden alsook het voorkomen van schade. Hierbij hopen wij dat dit zoveel mogelijk conform de geamendeerde Wet dieren is. Hiermee bedoelen wij vooral dat de dieren vrij zijn van pijn, verwonding, angst of stress. Maar ook dat deze niet beperkt worden in hun natuurlijk gedrag.[1] Hier krijgen wij graag een reactie van de wethouder.

Dank u wel.


[1] Art. 1.3 leden 3, 2 en 1 Wet dieren.

Interessant voor jou

Inbreng Vaessen Huisvestingsverordening

Lees verder

Toelichting Vaessen Amendement uitzonderingsvergunning opkoopbescherming samenlevingscontract

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer