Toelichting Vaessen Amen­dement uitzon­de­rings­ver­gunning opkoop­be­scherming samen­le­vings­con­tract


12 juli 2022

Voorzitter,

Wij vinden het heel goed dat er eindelijk een vorm van opkoopbescherming komt in Maastricht. Niet alleen is er hier een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Maar nog te vaak worden deze als beleggingsobjecten gezien. Met de opkoopbescherming van 4 jaar wordt hier hopelijk wat aan gedaan.

Het is daarbij heel goed dat er bij uitzondering een vergunning verleend kan worden aan bloed- of aanverwanten tot de 2e graad. Echter, vallen koppels met een samenlevingscontract dan buiten de boot.

Zo’n overeenkomst brengt juridisch immers geen bloed- of aanverwantschap tot stand. Deze koppels zouden daardoor niet samen in het huis van een bloed- of aanverwant mogen wonen. Dit staat onzes inziens niet alleen haaks op het recht op family life,[1] maar bovendien belemmert dit de doorstroming op de woningmarkt. Zij moeten immers apart, in verschillende woningen, blijven wonen.

Hier dienen wij vandaag dan ook een amendement over in.

En voorzitter, ik weet niet of u de commissievergadering van afgelopen week gevolgd heeft. Maar de strekking van dit amendement had nogal wat voeten in de aarde. Toen de bedoeling eenmaal duidelijk was, bleek er hier ook wettelijk en ambtelijk ruimte voor te zijn.

Sterker nog, het facetbestemmingsplan ‘woningsplitsing en woningomzetting’ kent zelfs een soortgelijke uitzondering voor koppels met een samenlevingscontract. Voor de bewoording in het dictum is dan ook aansluiting gezocht bij deze definitie.

Dit amendement dienen wij vandaag samen in met SAB, GroenLinks, SP, CDA, Volt, PvdA, LPM, PVM en de VVD. Over raadsbreed gesproken. Wij hopen dan ook dat het college dit net zozeer kan omarmen als dat de raad dit doet.

Dank u wel.

[1] Art. 8 EVRM.