Verbeter de wereld, begin in Maas­tricht: Verkie­zings­pro­gramma Gemeen­teraad 2022


16 februari 2022

Verbeter de wereld, begin in Maastricht!

Maastricht: de oudste en misschien wel ‘sjoenste’ stad van Nederland. Maar (nog) zeker niet de groenste! In vergelijking met andere middelgrote steden heeft Maastricht binnen de bebouwde kom relatief weinig groen. Maastrichtse gebieden waar ruimte is voor méér natuur staan onder druk door ongewenste plannen; bijvoorbeeld voor de bouw van mega- loodsen. Dat moet anders en dat kan anders! Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor álle bewoners van Maastricht: mens én dier. Daarom zeggen wij: Sjiek en Groen, samen doen!

Maastricht, de stad aan de kolkende Maas, kreeg afgelopen jaar te maken met de concre- te effecten van klimaatverandering. Net als aangrenzende gebieden, kreeg onze stad te maken met hoogwater en overstromingsgevaar. Met gezamenlijke inzet konden we het tij keren en zoveel mogelijk schade voor mensen en dieren voorkomen. Samen zullen we ook de achterliggende oorzaken als klimaatverandering en natuurverlies het hoofd bieden!

Om de daarvoor noodzakelijke veranderingen te bereiken, is het nodig dat realisten die vasthouden aan hun idealen hun krachten bundelen. Juist in onze eigen woonomgeving, in en rond Maastricht, kunnen we met vereende krachten het grote verschil maken. Maastricht kan een veel prettiger woonomgeving worden voor mens en dier, een stad waarin we kunnen werken aan een groenere samenleving waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen. Een stad waar het algemeen belang het wint van commerciële belangen, een stad die ruimte biedt aan zowel huidige als komende generaties.

Actuele problemen, zoals de slechte luchtkwaliteit, het woningtekort, het te bouwen proefdiercentrum en de duurzame energietransitie, die op dit moment spelen in Maastricht kunnen we samen oplossen. Vaak is het geen kwestie van geld maar vooral van politieke moed.

Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen, waar tegels liggen kunnen geen bloemen bloeien, waar loodsen gebouwd worden kunnen geen mensen wonen of bomen geplant worden.

De Partij voor de Dieren bestaat dit jaar 20 jaar en we hebben al die tijd vastgehouden aan onze idealen. We zijn de partij waarbij kiezers zich het meest thuis voelen volgens onder- zoek van de Peil.nl. Omdat we niet van de koehandel zijn en letterlijk geen vlieg kwaad doen.

Onze tien speerpunten voor de komende vier jaar:

 • Maastricht wordt een diervriendelijke gemeente. Zo komt er géén nieuw proefdiercen- trum, wordt de hondenbelasting afgeschaft, wordt de gemeente vuurwerkvrij en komt er één centraal meldpunt voor dieren in nood.

 • Maastricht erkent en roept de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit. Het promoot lokale, gezonde, duurzame en meer plantaardige voeding.

 • Alle seinen staan op groen voor een krimp van de luchtvaart. Maastricht geeft geen steun aan Maastricht Aachen Airport.

 • ‘Sjiek & sjoen’ wordt ‘Sjiek & Groen’: het maai- en natuurbeleid wordt ecologisch verant- woord. Unieke Maastrichtse natuur waaronder de muurhagedis wordt beter beschermd.

 • Om de luchtkwaliteit te verbeteren, wordt het stadscentrum een milieuzone voor vrachtwagens, brommers en personenwagens.

 • Maastricht gaat kappen met kappen, zoals aan de Tongerseweg. Ook wordt voor elke Maastrichtenaar een boom geplant.

 • Maastricht zet vol in op de duurzame energietransitie. Deze gaat niet ten koste van de natuur en het groen, zoals het Lanakerveld. Zonnepanelen op dak krijgen prioriteit.
 • Het Trega-terrein in Limmel krijgt een groene bestemming: een tiny forest en betaal- bare duurzame woningen. Met schaarse grond wordt verstandig omgegaan. Voor een distributiecentrum is geen plek.
 • Betaalbaar en duurzaam OV in en naar Maastricht wordt de norm. Dit geldt ook voor grensoverschrijdend OV, en de drielandentrein.
 • Maastricht wordt een regenboogstad waarin iedereen zichzelf kan zijn!

  Of jouw stem ertoe doet op 16 maart? Absoluut, alle kleine bee(s)tjes helpen. Ze kunnen de doorslag geven voor een veel fijner Maastricht!

  Team Partij voor de Dieren in MaastrichtLees de rest van ons verkiezingsprogramma hier: https://www.partijvoordedieren...

Gerelateerd nieuws

Opiniestuk: Sterrebos of sterfbos?

Inmiddels weet bijna iedereen dat er het een en ander speelt rond VDL-NedCar, een mogelijke Amerikaanse opdrachtgever en he...

Lees verder

PvdD Maastricht schrijft open brief aan gemeente over vandalisme waarschuwingsborden muurhagedis!

Vandaag een voorproefje van wat komen gaat, met Partij voor de Dieren in de Maastrichtse gemeenteraad. Want wij schreven een ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief