Motie Hendrickx cs Gratis menstru­a­tie­pro­ducten


8 november 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op dinsdag 8 november 2022, Behandelende het raadsvoorstel begroting 2023,

Constaterende dat:

 • Menstrueren de normaalste zaak van de wereld en bovenal geen keuze is. Op een veilige en hygiënische manier – met andere woorden waardig menstrueren – een basisbehoefte is;

 • Er in Maastricht geen specifiek beleid is rond menstruatiearmoede;

 • Het Nederlands kabinet van mening is dat dit een taak is van gemeenten;

 • Het aantal mensen dat met armoede te maken krijgt, stijgt door o.a. hogere energie- en leefkosten, waardoor dit probleem alleen nog maar groter wordt.

 • In Nederland bijna 1 op de 10 van de mensen soms te weinig geld hebben om menstruatieproducten te kopen;

  Overwegende dat:

 • Talloze gemeenten als Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Amsterdam, Gouda, Houten, Soest, Midden- Groningen, Nieuwegein, Zutphen, Westerwolde, Dinkelland en Groningen onlangs beleid geïmplementeerd hebben om toegang tot gratis menstruatieproducten te vergroten;

 • Een tekort aan menstruatieproducten kan leiden tot verminderde hygiëne, infecties en verzuim van school en werk;

 • Geen toegang hebben tot menstruatieproducten leidt tot een achterstand qua scholing, inkomen, eigenwaarde, emancipatie en een gezonde algemene ontwikkeling;

 • Mensen door de aanschaf van menstruatieproducten moeten bezuinigen op andere basisbehoeften, zoals eten;

 • Dit probleem onderbouwd wordt door het Armoedefonds, Stichting de Bovengrondse en Plan International en herkend wordt door talloze schoolbesturen en organisaties;

 • Op vele locaties in Maastricht al eigen initiatieven zijn ontstaan, zoals Quiet, Bloody Serious, JCI Zuid-Limburg en buurtcentrum Mariaberg;

  BESLUIT:

 • Voor een proefperiode van zes maanden menstruatieproducten aan te bieden op alle wc’s op de begane grond van het Gemeenteloket en Centre Ceramique;

 • Daarnaast 10.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitgifte van gratis menstruatieproducten via uitgiftepunten of andere partners.

 • Het gebruik, mogelijk misbruik en kosten van deze pilots te monitoren gedurende de proefperiode. Deze evaluatie terug te koppelen naar de raad voor het einde proefperiode, zodat de raad tijdig kan besluiten over het wel of niet voortzetten van de voorziening.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jamie Hendrickx

Partij voor de Dieren

M. van Rooij (M:OED)
A. Schut (SP)
A. Lucas (GL)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, M:OED, SP, GL

Tegen

PvdA, Volt, D66, CDA, Seniorenpartij, SAB, PVM, VVD, LPM, 50Plus, PVV, FvD