Inbreng Vaessen Peil­voorstel nieuwe beleids­regels splitsen, omzetten en herbe­stemming monu­mentale niet-woon­ge­bouwen


1 november 2022

Voorzitter,

Dank dat wij dit peilvoorstel voorgelegd krijgen ook al is het een collegebevoegdheid. Van sonderend voorleggen zijn wij groot voorstander. Wat ons betreft peilpunten 1, 2 en 6 kunnen wij kort zijn; daar kunnen we ons in vinden.

Het afschaffen van de quotering is onzes inziens geen goed idee. Het zorgt misschien bij huiseigenaren voor meer flexibiliteit en minder werklast voor de gemeente. Maar het betekent ook minder rechtszekerheid voor omwonenden en dat de leefbaarheid achteruit kan gaan. Nu weet men precies hoeveel aanvragen er gedaan mogen worden, en wanneer.

Wat betreft de uitzonderingssituatie van het centrum onderschrijven wij het standpunt van het college dat er geen reden is om het centrum uit te zonderen. Want juist hier is het effect van splitsing en op de leefbaarheid voelbaar. Wij trekken deze redenering, het ontbreken van uitzonderingen, graag door naar de cirkelbenadering. Dit betekent dus, dat als die er komt, dezelfde 30 meter aan te houden als in de andere woonmilieus.

Dank u wel.