Inbreng Vaessen Begro­tings­be­han­deling commissie Fysiek


1 november 2022

Voorzitter,

Wij lezen dat stichting Daalhoeve voor ruim 5 ton aan subsidies in de begroting staat. Wij nemen aan dat dit dan om de kinderboerderij gaat. Los van het feit dat dit erg veel geld is, zeker voor een kinderboerderij, vragen wij ons af of aan dit soort subsidies dierenwelzijnseisen gesteld worden?

Daarnaast krijgt Daalhoeve ook nog eens ruim 30 duizend voor de dieren in het stadspark. Stichting Dierenpark krijgt daarbovenop ook nog eens 12 duizend. Nu staan er uit er uit eigen 5 herten in het park, en is er een te kleine volière met vogels. Uiteraard moeten deze dieren eten en verzorgd worden, maar is hier daadwerkelijk 40 duizend voor nodig?

Dan hebben we onlangs Arnhem bezocht in het kader van de milieuzone. Daaruit blijkt wel dat de invoering hiervan gekoppeld kan worden aan de geplande ZES; dit overeenkomstig het coalitieakkoord. Daarnaast blijkt uit de informatiesessie van de heer Motshagen dat de milieuzone de makkelijkste en laagdrempeligste manier is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toch wordt er nog een onderzoek aangekondigd om te onderzoeken of de milieuzone in Maastricht effectief zou zijn…

Hoewel dit voor ons vragen is naar de bekende weg, vragen wij ons af of dit onderzoek al wordt uitgevoerd? Wanneer we de uitkomsten daarvan kunnen verwachten? En als het dus daadwerkelijk effectief is, wanneer kunnen we dan een raadsvoorstel verwachten?

Wat betreft het groen in de stad, lezen we dat de leeftijd van het bomenareaal leidt tot meer vervanging van oudere bomen. Een oudere boom vangt en slaat meer CO2 en water op dan een jonge boom, is belangrijker voor de biodiversiteit en natuurwaarden. Uit onderzoek blijkt dat bij kap van een oude boom 2000 bomen in de plaats geplant zouden moeten worden. Wij vragen ons dan ook af hoe gekapte bomen gecompenseerd worden? 1 op 1 of conform de eigenlijke natuurwaarden? En op welke manier: met een monocultuur of een wisselend areaal?

Verder hebben wij in mei vragen ingediend om de wandelpaden in de Hoge Fronten leefbaar te houden voor de muurhagedissen die daar voorkomen. Daarbij is aangegeven dat mogelijkheden onderzocht worden om de paden minder toegankelijk te maken. Om de muurhagedissen te beschermen, lijkt ons dat de beste optie maar dan wel op zon manier dat de paden ook begaanbaar blijven voor mindervaliden. Wij vragen ons af hoe deze onderzoeken ervoor staan?

Tot slot, lezen wij dat MAA voor 2 ton begroot is. Dit terwijl de bestuurlijke afspraak is dat Maastricht jaarlijks 1 ton bijdraagt. Hoe kan deze verdubbeling verklaard worden?

Interessant voor jou

Toelichting Vaessen motie Voorkomen verdrinkingsdood zoogdieren en amfibieën in riolen

Lees verder

Inbreng Vaessen Peilvoorstel nieuwe beleidsregels splitsen, omzetten en herbestemming monumentale niet-woongebouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer