Bijdrage Vaessen Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Palace Wyck


28 februari 2023

Voorzitter,

Vandaag nemen wij een herstelbesluit. Een besluit waarmee we, door het bestemmingsplan te wijzigen, mogelijk het lot tot onteigening bezegelen. Waarmee 8 woningen moeten wijken voor 7 luxe stadsvilla’s en een luxehotel in het hogere segment.

Voor ons is onteigening altijd de laatste stap. Dit kan alleen in publiek en algemeen belang plaatsvinden. En bovendien alleen als er eerst een deugdelijke poging geweest is om minnelijk tot een schikking te komen.

Deze onteigeningsprocedure loopt al sinds 2011. Daarbij wil ik u, voorzitter, even meenemen naar de onteigende persoon in kwestie.

De bewoner is inmiddels 91 jaar. En geboren en getogen in hetzelfde huis dat hij nog steeds bewoont. Hij

Daarbij weet ik niet wat het ergste is. Dat meneer zijn hele tachtiger jaren heeft moeten doormaken met onteigening van zijn geboortehuis dat als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt.

Of dat er geschermd wordt met onteigening in het publieke en algemene belang. Want waar is dit gediend? Met een te onteigende negentiger wiens kelder moet verdwijnen voor een parkeergarage, terwijl het centraal station op een steenworp afstand ligt. Terwijl Wyck autoluw moet worden. Waarbij 8 woningen verdwijnen voor een luxehotel, terwijl er genoeg hotels zijn omdat er de afgelopen jaren voldoende zijn bijgekomen. En waarbij er 8 woningen gesloopt moeten worden, waar er 7 luxe stadsvilla’s in de plaats komen. En dat in een woningcrisis.

Voorzitter, zegt u het maar. Wat is het ergste? En waar is hier het algemene en publieke belang gediend?

Tot slot, voorzitter. Zoals te berd gebracht door de VVD kan de bestuurlijke lus toegepast worden door de rechter. Deze kan echter ook bestemmingsplan vernietigen, en dan is de raad geheel opnieuw aan zet.

Als wij vandaag de politieke wil hebben om het besluit niet te herstellen, hebben wij ook de politieke wil om het bestemmingsplan niet opnieuw te wijzigen. Dan volgt er geen onteigening, komen er geen luxevilla’s en komt er geen hotel. De ateliers, woningen en meneer van 91 jaar blijven dan gewoon waar ze zijn.

Wij zullen dan ook tegen dit wijziging van het herstelbesluit stemmen. Wij hopen dan ook ten zeerste dat de rest van de raad ons voorbeeld volgt. Wat ons betreft is het: oordeel Raad van State gelaten.

Dank u wel.