Schrif­te­lijke vragen Vaessen inzake Dieren­voed­selbank van de grond in Maas­tricht


Indiendatum: 28 okt. 2022

Geacht college,

80 Maastrichtenaren met in totaal 125 huisdieren worden één keer per maand geholpen door de Dierenvoedselbank.[1] Hiervoor komt de Dierenvoedselbank op en neer gereden van Sittard-Geleen naar Mariaberg, waar men gebruik mag maken van het Trajectcentrum om alle spullen uit te delen. Het benodigde voer ligt echter opgeslagen bij een vrijwilligster thuis, bij gebrek aan een opslagruimte. De Dierenvoedselbank is dan ook dringend op zoek naar een opslagplaats voor alle dierbenodigdheden.

  1. Heeft uw college al eerder contact gehad met de Dierenvoedselbank over deze problematiek? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst geweest? Zo nee, wilt u dat alsnog doen?
  2. Uw college geeft aan het beleidskader dierenwelzijn te willen actualiseren.[2] Wil uw college samen met de dierenvoedselbank meedenken om tot een oplossing te komen, zodat er een dependance komt in Maastricht? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet, hoe verhoudt dit zich tot het collegeprogramma en op welke andere manier denkt uw college de dierenvoedselbank te willen ondersteunen?
  3. Indien voorgaande vraag negatief beantwoord wordt: de Dierenvoedselbank geeft aan dat een opslagruimte elders in Zuid-Limburg ook wenselijk is. Wil uw college samen met de provincie Limburg en Zuid-Limburgse gemeentes overleggen om tot een dependance voor de Dierenvoedselbank in Zuid-Limburg te komen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het collegeprogramma?

De Dierenvoedselbank is afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren.[3] Door de gierende inflatie en gestegen energieprijzen wordt het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Dierenvoedselbank steeds hoger. Waar eerst wekelijks 4 à 5 aanmeldingen binnenkwamen, zijn dat er ondertussen 10 per dag. 125 huisdieren van 80 Maastrichtenaren zijn afhankelijk van de Dierenvoedselbank. Uw college geeft aan het beleidskader dierenwelzijn te willen actualiseren.[4]

4. Vindt uw college, gelet op het stijgend aantal Maastrichtenaren dat een beroep doet op de Dierenvoedselbank, dat de dierenvoedselbank aansluit bij de ambities van uw college om meer te voorzien in dierenwelzijn? Zo ja, wat is daarvan het gevolg voor uw college? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het collegeprogramma?

5. Wat doet uw college of wat wil uw college doen om de Dierenvoedselbank te ondersteunen?

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

[1] https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/dierenvoedselbank-zoekt-dringend-opslagruimte.

[2] Coalitieakkoord 2022-2026, p. 9.

[3] https://www.dvblimburg.nl/startpagina/.

[4] Coalitieakkoord 2022-2026, p. 9.

Indiendatum: 28 okt. 2022
Antwoorddatum: 23 dec. 2022

Geachte heer Vaessen,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft.

80 Maastrichtenaren met in totaal 125 huisdieren worden één keer per maand geholpen door de Dierenvoedselbank.1 Hiervoor komt de Dierenvoedselbank op en neer gereden van Sittard-Geleen naar Mariaberg, waar men gebruik mag maken van het Trajectcentrum om alle spullen uit te delen. Het benodigde voer ligt echter opgeslagen bij een vrijwilligster thuis, bij gebrek aan een opslagruimte. De Dierenvoedselbank is dan ook dringend op zoek naar een opslagplaats voor alle dierbenodigdheden.

Vraag 1) Heeft uw college al eerder contact gehad met de Dierenvoedselbank over deze problematiek? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst geweest? Zo nee, wilt u dat alsnog doen?

We hebben inmiddels contact gehad met de Dierenvoedselbank over deze problematiek. We zijn bereid om het gesprek aan te gaan en eventueel te bemiddelen in het zoeken naar een passende opslagruimte, in hoeverre er mogelijkheden zijn is op dit moment onduidelijk. In januari wordt een afspraak gepland met een vertegenwoordiger van “Hart voor huisdieren Limburg”.

Vraag 2) Uw college geeft aan het beleidskader dierenwelzijn te willen actualiseren. Wil uw college samen met de dierenvoedselbank meedenken om tot een oplossing te komen, zodat er een dependance komt in Maastricht? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet, hoe verhoudt dit zich tot het collegeprogramma en op welke andere manier denkt uw college de dierenvoedselbank te willen ondersteunen?

In 2023 wordt gestart met de actualisatie van het beleidskader dierenwelzijn. In dit kader zal ook een afweging worden gemaakt met betrekking tot het dierenwelzijnsbeleid in zijn algemeenheid. Daarbij worden ook afwegingen gemaakt met betrekking tot de dierenvoedselbank.

Vraag 3) Indien voorgaande vraag negatief beantwoord wordt: de Dierenvoedselbank geeft aan dat een opslagruimte elders in Zuid-Limburg ook wenselijk is. Wil uw college samen met de provincie Limburg en Zuid-Limburgse gemeentes overleggen om tot een dependance voor de Dierenvoedselbank in Zuid-Limburg te komen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het collegeprogramma?

Zie antwoord op vraag 1

Vraag 4) Vindt uw college, gelet op het stijgend aantal Maastrichtenaren dat een beroep doet op de Dierenvoedselbank, dat de dierenvoedselbank aansluit bij de ambities van uw college om meer te voorzien in dierenwelzijn? Zo ja, wat is daarvan het gevolg voor uw college? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het collegeprogramma?


Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 5:
Wat doet uw college of wat wil uw college doen om de Dierenvoedselbank te ondersteunen?


Op dit moment ontbreken de financiële middelen om de dierenvoedselbank te ondersteunen. In het kader van de actualisatie van het dierenwelzijnsbeleid wordt er specifiek ingegaan op dit thema en kunnen afwegingen worden gemaakt.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Alex Meij
Wethouder Sociale Zaken, Jeugdzorg, Vastgoed, Personeel en Organisatie
Hubert Mackus
Wethouder Economie, Sport, Water, Natuur en Landschap

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Ophef over afschot wasberen Maastricht

Lees verder

Schriftelijke vragen Hendrickx cs inzake straatintimidatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer