Motie Vaessen cs Ener­gie­com­pen­satie studenten


19 juli 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 19 juli 2022, behandelende het agendapunt motie vreemd aan de orde van de dag inzake energiecompensatie studenten,

Constaterende dat:

  • het college van Maastricht in de RIB ‘Aanpak energiearmoede’ d.d. 11 juli schrijft dat: “Het feit dat studenten geen recht hebben op de energietoeslag is volgens velen en ook de gemeente Maastricht in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discrimineert een groep die net als anderen een laag inkomen kan hebben”;

  • ook studenten met energiearmoede te maken kunnen krijgen en de eerste aanvragen al zijn binnengekomen;

    Overwegende dat:

  • hier nog niet op beschikt is vanwege de hoeveelheid aan Kamervragen en ontwikkelingen;

  • juridische experts stellen dat het uitsluiten van studenten juridisch niet mag;

  • er haast geboden is om tot een oplossing en duidelijkheid voor studenten te komen;

  • een rechtsgang dit mogelijk kan bieden;

    Van mening zijnde dat:

iedereen in Nederland gelijk is en het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd dient te worden;

Verzoekt het college:

* om voortvarend aan de slag te gaan;
* dit bijvoorbeeld te doen door alsnog te beschikken op deze aanvragen en bij afwijzing hiervan aan te sturen op een proefproces om duidelijkheid te verkrijgen, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten zoals Groningen en partijen zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB).

En gaat over tot de orde van de dag.

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

M. van Rooij (M:OED)
A. Schut (SP)
M. Janssen (GL)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, M:OED, SP, GL

Tegen

D66, Volt, PvdA, 50Plus, CDA, SAB, PVM, Seniorenpartij, LPM, PVV, FvD, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Vaessen Uitzonderingsvergunning opkoopbescherming ook voor koppels met samenlevingscontract

Lees verder

Motie Vaessen Voorkom verdrinkingsdood zoogdieren en amfibieën in riolen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer