Amen­dement Vaessen Uitzon­de­rings­ver­gunning opkoop­be­scherming ook voor koppels met samen­le­vings­con­tract


12 juli 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 12 juli behandelende het raadsvoorstel Huisvestingsverordening Maastricht 2022; onderdelen Toeristische verhuur en Opkoopbescherming,

Constaterende dat:

  • Het raadsvoorstel het mogelijk maakt om een vergunning te verlenen binnen de opkoopbescherming aangewezen woningen of wooneenheden;
  • Een vergunning verleend kan worden indien de woning of wooneenheid in gebruik gegeven wordt aan een woningzoekende die een bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad heeft met de eigenaar(s);

Overwegende dat:

  • Een samenlevingscontract geen bloed- of aanverwantschap tot stand brengt;
  • Koppels met een samenlevingscontract hierdoor niet samen kunnen wonen op basis van deze vergunning;
  • De Huisvestingsverordening Gemeente Maastricht 2022 een hardheidsclausule kent;
  • Een ambtelijke toets hieromtrent uitwijst dat voor koppels met een samenlevingscontract een toevoeging gedaan kan worden aan de uitzonderingsvoorwaarden;
  • Het facetbestemmingsplan ‘Woningsplitsing en woningomzetting’ een soortgelijke uitzondering kent voor niet-gehuwde koppels of koppels zonder geregistreerd partnerschap;
  • Bij deze definitie aansluiting gezocht kan worden en daardoor hetzelfde gerealiseerd wordt voor de Huisvestingsverordening;

BESLUIT:

Het onderdeel “Opkoopbescherming” van het raadsvoorstel Huisvestingsverordening Gemeente Maastricht 2022 als volgt te wijzigen:

  • Aan art. 3.3 lid 2 sub a toe te voegen: ‘’, met dien verstande dat de vergunning ook geldt voor de persoon die samen met de eerste of tweedegraads bloed- of aanverwant een samenlevingscontract heeft met de intentie om zelfstandig, bestendig, voor onbepaalde tijd, in gezinsverband te wonen.‘’;
  • Aan de toelichting van art. 3.3 lid 2 sub a toe te voegen: “Met uitzondering van een persoon die samen met de eerste of tweedegraads bloed- of aanverwant een samenlevingscontract heeft met de intentie om zelfstandig, bestendig, voor onbepaalde tijd, in gezinsverband te wonen.‘’.

J. Vaessen

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SAB, GL, SP, CDA, Volt, PVM, VVD, PvdA, LPM, Seniorenpartij, D66, PVV, 50Plus, M:OED

Tegen

FvD