Bijdrage Vaessen Gedragscode en protocol voor raad, college en burge­meester


20 september 2022

Voorzitter,

Wij vinden het goed dat de gedragscodes worden aangescherpt. En dat daarbij uiteraard een zware taak komt te liggen bij de burgemeester, als wettelijk integriteitshoeder.

En ik moet daar echt mijn compliment over uitspreken. Niet in alle gremia is integriteit zo goed geregeld.

Twee jaar geleden is namelijk de Wet normering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Daardoor moet het bij publieke regeling mogelijk zijn voor werknemers van de gemeente om een interne melding te doen omtrent misstanden en belangenverstrengeling. Daar zijn in Maastricht zelfs twee regelingen over getroffen, waarvoor mijn complimenten.

Sterker nog, vorig jaar is de EU-richtlijn Klokkenluiders in werking getreden. Deze verplicht ertoe dat ook mensen van buitenaf, dus afnemers en leveranciers, ook extern hierover moeten doen. En ook dat is netjes geregeld in de twee regelingen die ik noemde. Dat is in andere gremia die ik ken vanuit mijn openbare nevenfunctie wel anders.

Desalniettemin zit ik met twee vragen, en wel over de antidraaideurbepaling. Het is vreemd dat juist het sluitstuk van integriteit en geloofwaardigheid van bestuurders niét in de gedragscode worden opgenomen, maar in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit hoort hier toch echt beter thuis, maar vormt toch echt het sluitstuk van de integriteit.

Waarom dan toch dit in een ander beleidskader opnemen? En hoe is dit in andere gemeentes geregeld?

Interessant voor jou

Bijdrage Schweren Bedenkingen schuilgelegenheid Belvédèreberg

Lees verder

Verzoek Vaessen Afvoeren agendapunt Schuilgelegenheid Belvédèreberg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer